top of page
sent by email.png

از بازدید شما متشکریم، Refugee Biriyani & Bananas ("RBB") سازمانی است که به پناهندگان کمک می کند. ما در حال تلاش برای شناسایی افرادی در خیوس هستیم که دیگر واجد شرایط اسکان یا مکانی برای زندگی در اردوگاه ویال نیستند و پول نقد و کمک هزینه غذا را نیز از دست داده اند.

اطلاعات شما با هیچ شخصی یا سازمان دیگری به اشتراک گذاشته نمی شود. فقط اعضای اصلی سازمان RBB به اطلاعاتی که شما ارائه می دهید دسترسی خواهند داشت.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
در اینجا اسناد قبولی تان‌ را بارگذاری کنید

لطفاً مدارک زیر را بار گذاری کنید:

 

۱- کارت شناسایی (آی دی کارد) شما.

۲- کارت شناسایی (آی دی کارد) تمام اعضای خانواده شما - اگر با خانواده هستید.

کارت شناسایی خود را اینجا بارگذاری کنید
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر اوّل
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر دوم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر سوم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر چهارم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر پنجم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر ششم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر هفتم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر هشتم
کارت شناسایی عضو خانواده - نفر نهم

گزینه "ارسال" را انتخاب کنید، سپس منتظر شوید تا زمانی که عکس ها بار گذاری شوند.
خیلی ممنون!

bottom of page